”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Jag ger upp min hårda kontroll av allt jag ser! Jag slutar upp att investera i egot. Jag litar på den Helige Ande!

Jag ändrar mitt fokus, jag ser på syndfriheten inom mig och dig. Jag ber den Helige Ande att omvandla alla mina relationer till heliga relationer. Jag släpper det förgångna och tankar om det som skall komma. Jag lever i Nuet.

När jag investerar i tillit till den Helige Ande försvinner mina rädslor och en varm, skön trygghetskänsla infinner sig.

Jag tänker på min älskade son Alexander. Jag ser Kristus i honom, jag ser hans styrka, hans glädje och omsorg om sin familj. Hans vilja att glädja andra genom sin musik och humor.

Hela verkligheten i min relation med Gud ligger i min relation med mina bröder och systrar.