”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Hjälp mig Helige Ande att leva NU, att släpa det förgångna.

Jag vill vara i Himlen, jag vill se allting på ett annat sätt.

Jag vill vara i det heliga ögonblicket.

Bron till verkligen är helt enkelt att ändra perspektiv på verkligheten.

Jag är glädje!

”Fader, förlåt oss våra illusioner och hjälp oss att acceptera vår sanna relation med Dig, i vilken det inte finns några illusioner och där ingen någonsin kan komma in.

Vår helghet är Din. Vad kan det finnas i oss som behöver förlåtelse när Din är fullkomlig?

Glömskans sömn är endast ovilligheten att minnas Din förlåtelse och Din Kärlek.

Låt oss inte inledas i frestelse, för det är inte Din Vilja att Guds Son skall frestas.

Och låt oss endast ta emot det Du har givit, och endast acceptera detta i de sinnen Du har skapat och som Du älskar.

Amen.”