”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Det är i valet mellan illusioner som konflikter uppstår. Jag kan inte välja mellan det ena eller det andra, jag kan inte separera något från något annat. När jag gör denna uppdelning separerar jag mig från Gud. Gud är allt.

Ingenting overkligt existerar och ingenting verkligt kan hotas.

Jag släpper taget om kontrollen. Det är min eviga lektion. Jag ser att kontrollen är en barriär för kärleken. Jag behöver inte söka efter kärleken ty den är sanningen, men jag behöver söka och blottlägga allting som är falskt. Ty det är där illusionen ligger och där ligger rädslan och hatet, som jag måste eliminera.

Fullständigheten är en bro inom mig och jag måste våga gå över den. Jag måste våga gå sanningens väg och helt enkelt säga nej till det falska och sanna.

Kärleken kallar – var inte rädd. Den Helige Ande kallar – Rösten som talar för Gud kallar – lyssna till den och hör ingen annan röst.

Allting handlar om hur jag ser på saker och ting. Jag vill inte ha några speciella relationer som hindrar mig från att känna och vara kärlek.