”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

”Genom nåden ger jag. Genom nåden kommer jag att befria.”

Jag accepterar Guds Kärlek. Jag öppnar mitt sinne för Guds Röst.

Han ropar till mig – Vakna!

Jag förstår inte vad det betyder. Men jag tar ett steg tillbaka och accepterar Hans Kärlek. Guds Kärlek som är så stor och allomfattande att jag inte förstår den.

Vad kan jag göra?

Vittna om att Guds Vilja är min vilja.

Vittna om att det finns inga andra lagar än Guds lag, inga andra gudar än Gud.

Vad betyder det?

Guds Vilja är att jag skall vara lycklig, att jag skall dela min lycka med alla.

Guds lagar säger att vi alla är ett, lika mycket värda, helt igenom kärlek och fullkomliga. Se Kristus i din broder. Gör för andra det du vill att de skall göra för dig.

Min roll är bara detta. Att envist och otröttligt förmedla Guds Ord till alla som vill lyssna.

Glöm aldrig vem du är! Sprid ditt ljus!