”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

”Den här världen är inte Guds Vilja, och därför är den inte verklig.”

Kristi beröring är Guds gåva till mig.

Kristus rör vid mig.

Han håller min hand.

Han tar mig i sn famn och säger att jag aldrig är ensam.

Kristi beröring är en känsla,

som får mitt hjärta att vidgas,

att sträcka ut och omfamna

alla som jag möter och tänker på.