”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”

Jag tar emot lycka och glädje och tacksamhet. Jag tar emot frid i mitt hjärta – Guds frid.

I varje ögonblick tar jag emot allt överflöd som räcker till alla.

Hur långt är ett ögonblick?

Det är tillräckligt för att välsigna hela skapelsen och skänka den frid och glädje.

Ett ögonblick som ges till den Helige Ande är tillräckligt för att jag skall vakna i Gud i evigheten.

Jag är glädje.