”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”

”för jag förblir som Gud skapade mig.”

Jag lyssnar till den Helige Ande, Han lär mig att jag alltid möter mig själv, och att mötet är heligt eftersom jag är helig. Detta möte sker Nu, varje ögonblick är NU, det finns inget annat än NU.

Jag lyssnar inte till egot som vill lära mig att det jag möter är mitt förgångna som kommer att upprepa sig i framtiden och på så sätt bevara tiden.

”Mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.” Princip nr 25