”Himlen är det jag måste välja.”

”Jag väljer den nu och kommer inte att ändra mig, eftersom den är det enda jag vill ha.”

Alternativet till Himlen är att vara kvar i skuld och rädsla, att vara fångad i egots klor. Jag måste våga se på varje tillstymmelse av gömda och dolda rädslor för att slutligen kunna göra det val som inte är något val. Jag får inte låta mig luras av mitt andliga ego som utan att tveka ger mig klyschor om att allt är bra och får mig att inte vilja titta på vissa rädslor och skuldkänslor.

Göm inte undan lidandet för den Helige Ande. Sök noggrant i sinnet efter varje tanke som du kan vara rädd för att blottlägga.

Inneslut alla i dina kärleksfulla tankar som du tänker med Gud. Kärleken är den enda helaren.

Allting är detsamma, varje lektion i ACIM, i livet, vill bara lära ut kärlek för det är vad du är. Se Kristus i alla du möter. Allting som sker vill bara visa dig att allt sker i ditt sinne, i ditt sätt att tänka med rätt eller fel tankesystem, med egot eller med den Helige Ande.

Till slut skall jag inse att Himlen är inte ett val, det är det enda Sanna.