”När jag helas, helas jag inte ensam.”

”Och jag vill dela mitt helande med världen, så att sjukdom kan förvisas från sinnet hos Guds ende Son Som är mitt enda Själv.”

Helande är frihet.

Helande är styrka.

Helande delas med andra.

Att hela, att förlåta, byter ut hela världen av sorg mot en värld där sorg inte kan förekomma. Att hela, att förlåta, är de medel den Helige Ande uppmanar mig att använda.

Låt mig helas så att alla andra blir helade. Helande ger oss Guds välsignelse, glädje och frid.

”Mirakler återställer sinnet till dess helhet. Geom att sona brist upprättar de ett fullkomligt beskydd. Andens styrka lämnar inget utrymme för intrång.” Princip nr 34