”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

”Men i försvarslösheten kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.”

”Ingen vandrar omkring i världen iklädd rustning, om han inte känner skräck i djupet av sitt hjärta.”

Kroppen, kroppen, kroppen – allt handlar om kroppen.

Kontrollera, måste göra, planera.

Jag släpper dem alla, jag gör bara det som i anden faller på. Jag gör bara det som fyller mitt hjärta, det som gör mig glad och lycklig.

Allt som sker är planerat av Gud till allas bästa.

Jag låter inte mina egna planer och kontroller skymma Guds planer. Jag lägger ner mina vapen, i min försvarslöshet ligger min styrka.

Jag står upp, jag går ut och låter ljuset i mig skina. Jag tar emot Guds gåvor och ger dem vidare. Jag inser att jag är Guds Son och att jag är oskyldig och utan synd.

Soningen – rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga – är den sista lektion Guds Son behöver lära sig.

”Mirakler går bortom kroppen. De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga. Det är därför de helar.” Princip nr 17