”Det är omöjligt att se två världar.”

”Låt mig acceptera den styrka Gud erbjuder mig, och inte se något värde i den här världen, så att jag kan finna min frihet och min räddning.”

Den värld jag ser visar mig mitt val. Vilken ståndpunkt jag har, vilket tankesystem jag valt. Den härstammar från min känsla av antingen kärlek eller rädsla. Den återspeglar sin källa i allting.

Jag ser det jag söker – så enkelt är det!

Jag måste vara säker på mitt mål, inte kompromissa. Alltid – i alla lägen.

Jag måste se inåt innan jag ser utåt. Det är i mig själv jag väljer min vägledare – egot eller den Helige Ande. Det är mitt ansvar och ingen annans. När jag sedan ser utåt så ser jag vad jag valt. Det manifesterar sig alltid.

Har jag valt egot – brist, rädsla, irritation etc – så är det vad jag ser, vad jag projicerar på världen och försöker att fria mig ifrån genom att skylla på andra,

Har jag valt den Helige Ande – kärlek, frid, glädje etc – så är det vad jag ser och ett stort skönt lugn infinner sig i mitt inre.

”Mraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.” Princip nr 44