”Det finns ingen annan Kärlek än Guds.”

”Jag välsignar dig, broder, med Guds Kärlek som jag vill dela med dig. För jag vill lära mig den glädjefulla lektionen att det inte finns någon annan kärlek än Guds och din och min och allas.”

Det finns ingen rangordning på något sätt. Allt gäller alla. Kan man generalisera mera?

Jag kommer att tänka på helikopter. När jag arbetade fick jag ofta höra att jag hade helikoptersyn. Att jag hela tiden ville se helheten, ge helheten till alla. I arbetslivet ville inte alla ha denna helhet. Jag fick ofta höra att jag skulle ge det olika människor ville ha. Det kunde bli stora kontroverser när jag gav för mycket till mina chefer t ex.

Det är nu förgånget. Jag bryr mig inte om det som var. Jag minns bara skönheten och glädjen och kärleken. Jag ger av hela mitt hjärta och behöver inte ta ansvar för dem som tar emot.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.”

Princip nr 1