”Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.”

”Att ge och att få är i sanning ett.”

Idag fyller mitt yngsta barnbarn Sigge 3 år. Vilken underbar träning det är att vara hos dem och hela tiden vakta på sina tankar.

Jag vet att varje kärleksfull tanke är sann och allt annat är bara ett rop på kärlek, ett rop om att bli helad. Det gäller i alla högsta grad mig själv.

Om man ser det som så – allt är kärlek eller ett rop på kärlek blir allt så enkelt. Och behöver det egentligen vara svårt?

Jag lär mig att inte döma det jag inte förstår. Och det är ju inte mycket jag förstår. Det mesta är i mitt egetintresse – av mitt ego, som jag försöker att tolka.

För att bli av med mitt ego, göra det ogjort måste jag erkänna rädslan, jag måste se den så som den är utan förklädnader och ursäkter. Och överlämna den till den Helige Ande som lär mig att rädslan i sig bara är en vädjan om hjälp, ett rop på kärlek. Den Helige Ande är hjälparen, vägledaren, tolkaren, omvandlaren. Jag försöker att bara lyssna till Hans Röst och följa den.

Ge endast kärlek

var endast kärlek

lär endast ut kärlek

för det är vad vi är, du och jag.