”Guds frid och glädje tillhör mig.”

”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Jag är tillsammans med mina yngsta barnbarn, Irma 5 och Sigge 3, över helgen. Det går ändå att vara stilla och lyssna till sanningen. Den finns i barnens glada och livfulla röster och i deras hela väsen. Det är mycket liv och rörelse.

Jag har en benägenhet att tolka allting och att reagera utifrån denna min tolkning. Jag kommer på mig med att försöka förstå allt vad jag varseblir. Jag ser att jag går in i mitt ego och försöker kontrollera allting efter hur jag har tolkat det.

Jag påminner mig själv om att jag behöver ingenting göra = av mig själv i mitt gamla invanda mönster som duktig flicka, mamma och mormor och farmor.

Jag klär av mig alla mina gamla roller och följer med i Guds frid och glädje. Jag lever, jag helas, jag är lycklig.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Princip nr 36.