”Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

”Saliga är ni som inte har sett och ändå tror.” Tro på uppståndelsen, den är Guds Vilja. Gud vill att jag skall lära mig vad min vilja är och följa den utan tvång och med frihetens glädje.

Jag tror på det goda, det sanna även om jag inte alltid ser det. Det räcker med att jag tror på glädjens och kärlekens makt och att den, bara den, representerar det jag vill vara och det jag vill ha.

Lär ut att Kristus lever, Han lever i dig och i mig. Tro att detta är sant och vi skall till sist se det överallt i alla utan undantag.

”Mirakel erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.” Princip nr 40