”Jag är ande.”

”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Ja gode Gud endast Dina syften kan uppnås och de har redan uppnåtts. Världen visar mig dock ett elände som skrämmer mig så oändligt.

Inte minst ser jag det nära mig i min äldsta dotters kamp mot fattigdomen och samhällets och försäkringskassans utförsäkring, skattesystemet som obarmhärtigt tar allt hon äger. För många år sedan begick hon ett misstag och har sedan dess försökt på alla sätt och vis att rätta till det.

Kursen säger bland annat ”Endast genom att lära dig vad rädsla är, kan du till sist lära dig att skilja det möjliga från det omöjliga och det falska från det sanna.”

Jag försöker att se henne och alla myndighetspersoner hon har kontakt med som Guds Son och inte fastna i egots analyserande frågor om hur det kunde bli så här. Jag försöker acceptera i stället och hjälpa till där jag kan. Jag talar med henne varje dag, lyssnar och påminner om vilka vi är.