”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.” Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.

Idag är det långfredag. Dagen då Jesu kropp naglades fast på korset för drygt 2.000 år sedan. Men ingen kunde röra hans sinne. Han visste att han inte var en kropp. Men vi hans bröder och systrar har så svårt att inse att vi inte är våra kroppar. Allting i denna världen kretsar kring dem.

Jesus, vår storebror, gick före oss för att visa vem vi är och han hjälper oss på vägen till visshet. Vi behöver bara be om hans hjälp och vi får den.

Jag kan inte förändra världen, jag kan bara förändra mitt sätt att se på världen. Allt finns inom mig. Det är hos mig det börjar.

Jag är inte en kropp. Jag är ande och mitt sinne kan tjäna anden eller kroppen. Men hur kan den tjäna något som inte finns? Det övergår mitt förstånd, eller mitt sinne, mitt tudelade sinne som gör mig så förvirrad.

Vad kan jag annat än att be Gud, den Helige Ande och Jesus om hjälp att se och förstå att frälsningen kommer från mitt enda Själv, som är förenat med alla andra och att de tankar som föds i mitt enda Själv är de tankar jag skall använda. Inga andra!