”Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare, ett med varje aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.”

Jag erkänner att jag idag ser mig som en gammal mamma till en 51-årig dotter som råkat i ekonomiskt kris. Jag ältar detta faktum och känner mig svag, illvillig, ful, syndig, eländig och plågad av smärta.

Då är det skönt att få tala med en annan dotter, få ”spy” ut sina eländiga känslor och se att de är inte verkliga, de är inte jag. Jag vill inte ha dem! Jag är inte den jag tror att jag är. Jag spelar ingen roll, varken mammaroll eller någon annan roll – jag är ett enda Själv.

Och lektionen idag hjälper mig enormt mycket. Den påminner mig åter igen om att jag är ett Själv förenad med Gud, ett med allt och alla, obegränsad i makt och frid. Allting är möjligt.

Jag innesluter också alla jag möter och tänker på:

”Du är ett enda Själv tillsammans med mig, förenad med vår Skapare i detta Själv. Jag ärar dig på grund av Det jag är, och Det Han är Som älskar oss båda som ett.”