”Mirakler ses i ljuset.”

Ja, var annars? Sant seende ser dem, ser dem i ljuset. Sant seende är ljuset.

Jag är inte en kropp, vad är jag då?

Jag är evig, jag är stark. Min styrka kommer från Gud och alla Hans tankar är förenade med mig. Alla Hans tankar är Guds Söner – du och jag och alla andra.