”Jag är världens ljus.”

”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Det enda jag kan säga är:

Var ljuset, sprid ljuset genom att förlåta, acceptera och se ettheten i allt.