”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Jag använder en stund varje morgon åt att skicka frid och välsignelse till alla jag tänker på.

Jag försöker att innesluta alla, men märker att mitt sinne är kluvet ibland. Jag behöver stanna upp och hela den kluvna tanken.

Jag övar på att generalisera, alla är lika mycket värda.

Jag blir så glad och tacksam när jag lär mig att känna igen att Gud har bestämt att jag är det medel som skänker frid åt andra sinnen.

En varseblivning som gör mig lycklig. Jag kan inte annat än följa den. Jag lyder under inga andra lagar än Guds lagar.

Jag är redo att följa dig Helig Ande. Du skall tala om för vad jag skall göra, tänka och säga i allting. Jag saktar in, väntar på Din Röst, jag väntar på att höra vad Du vill.

Jag kan ingenting av mig själv.

Vi är alla världens ljus och när vi förenar oss genom denna tanke, denna heliga varseblivning, så förkunnar vi att vi alla är ett i Gud.