”Gud går med mig vart jag än går.”

”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

”Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Låt ljuset i dig skina. Låt heligheten i dig blomstra. Lys på alla du möter.

Är det inte det som är meningen med livet?

Att se de Gyllene Strålarna skina i allt och alla.

Att känna Guds Kärlek flöda inom och sträcka ut den till allt och alla vi möter i tanke, ord och handling.

Är det inte det som är vår enda uppgift?

Allt annat är bara till för att underlätta denna vår enda uppgift att vara kärlek, ge kärlek och att lära ut kärlek.

Gå ut och skin – Go out and shine.