”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

”Jag har hittat på den värld jag ser.”

”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”

”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Jag uppmanar mig själv att bara tänka med Gud. Och det som inte är av Gud skall jag ge till den Helige Ande och be Honom ta hand om det.

Jag rensar mitt sinne från allt som är falskt. När jag är osäker på vad som är falskt så frågar jag Jesus och Han skall hjälpa mig med sorteringen.

Jag vill förstå, förlåta, vara fri och ha frid.