”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”

”En meningslös värld framkallar rädsla.”

”Gud skapade inte en meningslös värld.”

”Mina tankar är bilder jag gjort.”

Ingen varseblivning som inte stämmer överens med den Helige Andes bedömning kan rättfärdigas.

Så jag säger till mig själv; ge inte efter för vrede och angrepp, inse bara att de är symboler för projektion som förstärker rädsla och separation.

Mitt ego projicerar det som det inte vill ha på andra. Jag ser en meningslös värld och skyller den på andra. Filmen jag regisserar spelas upp för mina ögon.

Jag upptäcker att det är jag som regisserar och jag kan ändra regin, jag kan se på ett annat sätt, jag kan välja om när som helst.

Den Helige Ande i mig utsträcker det vi alla är i sanning. Han utsträcker kärlek, fullkomlighet och glädje. Jag kan när som helst måla om bilderna jag gjort i min dröm,

jag kan ändra tankesystem och överlämna mig i Guds Händer.