”Jag är upprörd därför att jag ser det som inte finns.”

”Jag ser bara det förgångna.”

”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

”Jag ser ingenting som det är nu.”

”Mina tankar betyder ingenting.”

Privata tankar, vad är de? De syftar till att behålla separationen. Tankar som jag trodde att jag hade. Tankar som inte betyder någonting. Tankar om det som varit. Jag har inga privata tankar!

Alla sanna tankar tänker jag med Gud. Tankar som jag tänker med Gud ökar genom att jag ger dem till andra.

Jag går in i heligheten

jag tömmer mig

jag slutar tänka

jag låter mig bäras av den Helige Ande

över tröskeln till Gud.

Alla dessa tankegångar i dagens repetition berättar om alla de gånger jag frestas att höra fel röst, egots röst. Mitt sinne är splittrat, jag hör 2 röster inom mig, jag väljer vilken jag vill lyssna till.

Jesus säger i EKIM:

”När du frestas av fel röst, vänd dig till mig så att jag kan påminna dig om hur du skall helas genom att dela mitt beslut och göra det starkare.” T 5.II.11:1

Jag lär mig att bara lyssna till den Helige Ande. Han lär mig att ha Jesus som förebild i hur jag tänker och som en följd av detta handla som Jesus handlade. Tanken kommer alltid först.

Allt vad du vill att människorna skall göra för dig skall du göra för dem.