”Ingenting jag ser betyder någonting.”

”Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.”

”Jag förstår ingenting av det jag ser.”

”Dessa tankar betyder ingenting.”

”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Det känns så skönt att repetera dessa första lektioner och verkligen känna hur de hör ihop. Hur de vävs in i varandra. Hur den ena ger svar på den andra.

Jag läser dessa 5 tankegångar och låter dem smälta in i mig. Jag låter den Helige Ande omtolka mina egna galna tankar till tankar jag tänker med Gud. Jag låter det ske. Jag förstår inte hur, jag bara släpper taget och låter mig ledas av Jesus och den Helige Ande.

Jag inser hur jag hela tiden måste arbeta med mina tankar. Vakta på dem. Vara noga med vad jag tänker.

Jag vill verkligen byta tankesystem helt och hållet!