”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”

I min föreställningsvärld har jag många att förlåta. Jag tror med mitt ”andliga ego” att jag har förlåtit alla och allt, jag tror att jag inte dömer.

När jag granskar mina tankar ser jag att jag ofta är i mitt ego, jag tycker och dömer hej vilt hela tiden. Men mitt ”andliga ego” vill dölja detta för mig, vill låta mig tro att jag är så helig, ja heligare än andra.

Så enkelt men ändå så svårt!

Att förstå att när jag ser någon annan än den Helige Ande i min broder, så har jag dömt, så har jag varseblivit på fel sätt. Då måste jag förlåta mig själv och min broder och välja om, välja att inte döma, välja att se i kärlek med Gud.

Gud är Kärleken i vilken jag förlåter mig och dig