”Min helghet är min frälsning.”

Allt är mycket enkelt och tydligt. Det innehåller inga intellektuella bedrifter eller logiska påhitt. Jag är helig och när jag inser det fullt ut – alltid – då är jag frälst.

Det är ingen skillnad på någon annan, alla är heliga. Jag tackar dem som oroar mig på något sätt, som skrämmer mig och som irriterar mig. Då ser jag tydligt och klart att jag har kärlekslösa tankar som jag behöver frälsas från.

Jag behöver den Helige Andes hjälp att se mina kärlekslösa tankar på ett annat sätt.

När det står klart för mig att det är så enkelt att tänka, att se saker och ting på ett annat sätt, med accepterande, med kärlek och med frid, så infinner sig friden i mitt hjärta.