”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

Ingenting är omöjligt!

Jag ger aldrig upp på grund av det jag är!

Jag är Guds Son, Ett med Gud.

Jag lyder under inga andra lagar än Guds lagar.

Vad säger de?

Jag och alla mina bröder och systrar är en tanke, Guds Tanke. Vi är förenade, fullkomliga, hela, heliga, fria och Ett med Gud. Gud och Hans makt intar sin rättmätiga plats i oss.

Det är så mäktigt, det är så ödmjukt och stort, inte på något sätt högmodigt utan bara modigt att inse att detta är vad vi är.

Dessa Skapelsens lagar måste kommuniceras för att de skall kunna användas. Det är svårt att förstå vad de betyder men den Helige Ande översätter dessa Guds lagar åt dem av oss som inte förstår dem.

Jag måste glömma alla andra lagar än Gud och Hans lagar för att minnas. Jag kan inte lyssna till två sätt att tolka dessa lagar. Jag lyssnar till den Helige Ande.

I det heliga ögonblicket råder Guds lagar och i det heliga ögonblicket ser jag att vi alla är en enda tanke av Gud.