”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”

Friden i mitt hjärta kommer från Gud.

Gud skapade mitt sinne, mitt sanna jag genom att kommunicera Sitt Sinne till mig. Han lät Sig Själv flöda in i mig – Gud i mig, jag i Gud.

Denna kanal är för evigt öppen. Jag kan stänga den en stund, men den finns för alltid där för att ta emot Guds Sinne och Guds Vilja. Den lyser alltid med ett grönt sken, det är fritt fram.

Tidigt i morse blinkade ett grönt sken från Viasatboxen på TV.n. Jag har aldrig sett det förut. Väckte Johan och vi undrade vad det var. Jag ser det som en symbol för att kanalen till Gud alltid är öppen.

Jag tar emot Guds frid som strömmar till mig i en aldrig sinande ström. Kanalen är alltid öppen och den skyddar mig från alla frestelser. Jag påminner mig om detta så snart jag känner något annat än frid och glädje.

”Ingen som genom erfarenhet lär sig att det ena valet för med sig frid och glädje, medan det andra för med sig kaos och katastrof, behöver övertygas ytterligare.” Kap 4.Vi.3:3