”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

Ofta när jag fastnar i någon form av frestelse och känner mig nere så tänker jag genast;

”det finns ett annat sätt att se på detta”

Dessa ord är så fantastiska att använda i umgänget med människor som inte läser EKIM. Och att då använda dem i samtalet högt och tydligt. Precis så som Bill gjorde i sitt umgänge med Helen.

När jag gör det så infinner sig en härlig ro, en frid i mitt hjärta, jag kapitulerar, jag lägger ner ”mina vapen”.

Jag vaktar på mina tankar. När jag känner mig rädd och nere så slår det aldrig fel – jag har tänkt en felaktig tanke om min medmänniska, om situationen. Jag har tänkt en tanke som Gud aldrig skulle tänka, tanken kommer inte från Gud, den kommer från mitt ego.

Jag ropar och jag får svar. Om jag inte kan höra Rösten som talar för Gud så lyssnar jag inte. Det slår aldrig fel.

Jesus säger till mig i EKIM kap 4.IV.5:3-4:

”Ditt sinne och mitt kan förenas och lysa bort ditt ego, och frigöra Guds styrka så att den finns i allt du tänker och gör. Nöj dig inte med någonting mindre än detta, och vägra att acceptera någonting annat än detta som ditt mål.”