”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

Jag försöker göra denna lektion utan att basera den på det förgångna, ty det spelar ju ingen roll. Historia skulle inte existera om inte samma misstag upprepades i nuet.

Det känns så befriande att endast konstatera att jag är ande, jag är Himmelriket.

I mina tankar, mitt val av tankesystem ligger min räddning, min frälsning.

Och jag ber av hela mitt hjärta att Jesus Kristus må vara min Vägledare och visa mig den sanna världen.