”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Syftet med alla ting är att sträcka ut kärlek. Jag vill se kärleken och ljuset i allting.

Jag vill glömma allt jag tidigare tänkt om saker och ting. Jag öppnar mitt sinne, jag frågar tingen vad de är och tar tacksamt emot det som kommer. Ty det kommer ett svar från Rösten som talar för Gud och alla ting är endast till för att sprida kärlek och sprida budskapet om att vi alla är Ett.

Det är som om jag ser allting för första gången. Det är som om de tre vice männen kommer för att tala om att en Frälsare är född.

Tallen utanför fönstret, står där så rak och stolt och trygg och vacker. Ett ljus omger den och sträcker ut dess konturer, ljuset förenar tallen med nästa träd, och nästa, och nästa och med allt annat både ute och inne.

”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om, och får som jag bett.” T.21.II.2:3-5

Ljuset, kärleken förenar, binder ihop allting, är länken till Gud.

”Det som är detsamma kan inte vara olikt, och det som är ett kan inte ha åtskilda delar.” T.25.I.7:7