”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Tänker jag separerade, irriterade, rädda tankar och tankar om brist så är det en sådan värld jag ser.

Tänker jag kärleksfulla tankar till allas bästa är det en sådan värld jag ser.

Så enkelt är det. Allt börjar med en tanke.

Det är våra sinnen som tänker. Tänker vi rätt så förstår vi snart varför vi blir rädda.

Varifrån kommer denna rädsla? Hur blir jag av med den?

Rädslan kommer från brist på kärlek och enda sättet att bli av med brist på kärlek är fullkomlig kärlek.

Först inser jag att fullkomlig kärlek är botemedlet och sedan accepterar jag den och tar emot den och ger den vidare. Jag låter Kärleken fylla mig, jag låter den expandera genom att ge den vidare i en aldrig sinande ström, till allt och alla.

Mina tankar har en enorm kraft, de påverkar allt och alla. Det måste jag inse!

Det jag gör kommer från det jag tänker och när jag är rädd har jag valt fel tankesystem, agerat utan vägledning och gjort något jag inte helt och hållet velat göra. Tänker jag efter så är det alltid så.

Allt som krävs är min lilla villighet att låta den Helige Ande visa vägen, att alltid fråga Jesus om råd i allting.