”Jag har inga neutrala tankar.”

Eftersom jag inte har några neutrala tankar är det så viktigt att vakta på sina tankar. Att titta på varje tanke och se varifrån den kommer.

Tankens kraft är ett begrepp som används mycket. Att till fullo förstå vad det innebär är nödvändigt. Att tänka sanna, verkliga tankar med Gud av kärlek och frid – inga andra.

Innan jag gick i pension arbetade jag som projektledare av ett införande av ett stort datasystem på ett av Stockholms sjukhus. Vi hade många projektmöten med många olika människor. Jag studerade EKIM även på den tiden och bestämde mig för att använda och göra lektionerna och tillämpa texten i mitt arbete. Jag gjorde det tyst för mig själv men hade hela tiden budskapet med mig och försökte tillämpa det.

Detta arbete var mitt sista lönearbete och det blev som ett examensarbete. Jag fick höga betyg och framför allt fick jag se vilken kraft tanken har.

Jag upplevde det som att jag kunde styra resultatet med mina tankar. Från början visste jag att vi skulle lyckas och jag vaktade hela tiden på mina tankar. När det smög sin in en galen, rädd och irriterad tanke så stoppade jag den genom att säga till mig själv – ”det måste finnas ett annat sätt att se på detta”. Jag ändrade mitt sinne och mina tankar, jag sände ut kärlek, jag lyssnade, tog ett steg tillbaka och fick ny kraft.

Personalchefen sa ofta till mig – ”hur gör du för att klara av de här grupperna, det här arbetet”.

Ett gammal talesätt är ju: ”se med andra ögon”.

Ser du med andliga ögon ser du inga misstag, du ser bara kärlek, det du i sanning är.