”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

Mina tankar bestämmer den värld jag ser.

Det finns två tankesystem, jag väljer vilket jag vill följa. Det finns det rätta och det felaktiga.

När jag tänker felaktiga tankar tänker jag med egot, tankar om brist, otillräcklighet, dömande , separation och rädsla. De är alltid baserade på det förgångna och talar om för mig hur det kommer att bli, de bygger på tidens utlagda tidsmatta – förr – nu – sedan.

Dessa tankar är intet annat än meningslösa, hur mycket jag än vill försvara dem. Det är bara ett slöseri med energi att tänka dem, de leder ingen vart.

När jag tänker med rätt tankesystem tänker jag med Gud. Jag tar ett steg tillbaka och följer Hans Röst, Hans steg i allting. Allting finns i överflöd och allting räcker till alla. Kärlek och värme fyller mig, kärlek och värme vill jag ge, kärlek och värme får jag.

Låt de meningslösa tankarna passera revy som en lustig teaterparad, en efter en och se att bortom dem finns en evig kärlek och värme som omsluter oss alla.