”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

Syftet med arbetsboken är att få en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen.

Att se att allting finns i överflöd och att det räcker till alla.

Att se att det förgångna finns inte här. Allt är bara tankar jag lägger ut och sedan tror på. De är som en spegel av mitt inre.

Mitt mål är att bara tänka Guds tankar. Du och jag är Guds verk och i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste vi tänka om oss själva och varandra i våra hjärtan för det är vad vi är.

Jag måste inse att mina misstag är just misstag och jag måste välja att ge upp dem, låta dem gå upp i intet och allt detta gör jag under Jesu ledning.