”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

När man har gjort lektionerna så många gånger som jag har gjort blir de bara en kär repetition. Och det är vad hela livet är, en repetition. Allting har ju redan hänt, manuskriptet är redan skrivet. Allt vi behöver göra är att följa det. Allting är lektioner vi behöver lära oss.

Det är bara alla frestelser som tycks ta nya former hela tiden. Men de är just frestelser och betyder ingenting.

Jesus säger i EKIM: ”Och om det hjälper dig, tänk då att jag håller dig i handen och leder dig. Och jag försäkrar dig att detta inte kommer att vara någon tom fantasi.”