”Detta heliga ögonblick ger jag till Dig. Må Du vara den som leder för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Mina små barnbarn lyser av Guds ljus. Alla världens barn lyser av Guds ljus. De har alla kommit hit för att påminna oss vuxna om vilka vi är.

Det är vår uppgift att se ljuset och den gränslösa kärlek som finns i varje barn och låta ljuset lysa upp oss själva och varandra,

Gud finns i oss alla. Har du glömt det, så påminner jag dig nu.

Låt ljuset skina på allt och alla. Du är värd all lycka och glädje. Var rädd om dig själv!