”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Vägen är utstakad. Banan är snitslad. Kompassen är inställd. Det är bara att följa……

När jag var liten älskade jag orientering. Jag lärde mig att ta ut en kompassriktning och att läsa av en karta. Jag lärde mig att hitta rätt när jag förirrat mig. Jag lärde mig att gå i mål.

Gud är mitt mål. Den Helige Ande är min kompass och min karta och i min broder ser jag Jesus Kristus manifesterad som vägen, sanningen och livet. Det är Kristus jag skall leta efter i allting, det är vad den Heliga Ande hjälper mig att finna.