”Jag låter förlåtelsen vila över alla ting, för på så sätt kommer förlåtelsen att ges till mig.”

Jag läser orden ”Var säker på vad du vill, och det blir omöjligt att tvivla.”

Jag vill ha Guds Frid, jag vill att du skall ha Guds Frid.

Det är Guds Vilja att vi alla skall vara så som Han skapade oss.

Fridfulla, fullkomliga, heliga och rena.

Jag låter allting vara precis så som det är.

Jag förlåter mig själv för att jag så ofta försöker lägga mig i genom att tycka, döma och ändra på saker och ting.

Jag vilar på förlåtelsens bädd

den är mjuk,

den är varm,

den är full av glädje.

Den är fri,

den flyter,

den svävar,

den bärs upp av jordens alla fåglar.

Den är stor,

här finns plats för alla och allting.

Kom vila med mig på förlåtelsens bädd.