”Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.”

När jag tar emot Gud i mitt hjärta så finns ingenting annat än kärlek.

Jag behöver inte söka, Gud söker och finner mig, alltid.

Jag behöver bara öppna dörren,

jag behöver bara avtäcka mitt mörker,

och stå i mitt ljus, i min frid, i min glädje,

och se att den finns i alla andra utan undantag.

Guds Son har inget ego.

Döm inte, tyck inte, allting är ok.

Jag frågar mig, är jag ok, skall jag göra något?

Det är första advent, jag sätter på TV:n, hinner precis, klockan är 10.00.

Det är gudstjänst i Härnösand domkyrka, i en fullsatt kyrka i Guds tjänst.

Ljust och fräscht.

”Låt oss se på de heliga syner som förlåtelsen visar idag, så att vi kan finna Guds frid.”

Jag ser att jag har misstagit mig om det mesta.

Jag ser att jag kan välja igen, jag kan rätta mina misstag.

Jag kan se det överflöd som Gud har givit mig och min broder.

Jag känner oändlig tacksamhet och glädje.