”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Käre Gud, tack för att Du alltid finns för mig. Det är med Dig jag är fri. Fri som en fågel.

Jag är som ett litet barn, beroende av sin mamma och pappa. Jag är beroende av Dig, Fader. Och jag vet att du alltid svarar mig, tar hand om mig, ger mig råd, visar mig vart jag skall gå och vad jag skall göra. Jag behöver bara ropa och jag ropar aldrig förgäves.

Du finns ovan molnen, jag täcker av dem, jag söker och finner, jag ropar och Du svarar.