”Fader, min frihet finns endast i Dig”

I Dig föds jag på nytt varje ögonblick.

Jag släpper mina av mig själv gjorda begrepp om vem jag är. Alla de roller jag spelar i min dröm. Jag ser att det tar lite tid, de är så många, jag har en lång rollista. En del av dem känner jag inte till, jag ber den Helige Ande att visa mig vilka de är.

Jag är så som Du har skapat mig. Du skapade mig lik Dig Själv. Jag är frismiley.

Ingenting är som förut. Bara allting är som förut, för evigt.

Låt mig komma ihåg att min vilja är densamma som Din Vilja och låt den ske.

Jag är fri, fri att älska så mycket jag någonsin kan, fri att förlåta, fri att skratta, fri att gråta, fri att följa mitt hjärta.