Hej kära vänner!

”Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är,
eller hur jag skall se på världen eller på mig själv.”
T-31.V.17:7

Detta känns så befriande,
jag behöver inte analysera,
jag har ingen roll att spela.

Jag är inte Agneta, pensionär,
f.d duktig i yrkeslivet,
hustru, mamma, mormor, farmor mm
jag har ingen roll att spela.

Den Helige Ande hjälper mig att se att den självbild jag gjort skall göras
ogjord.
Han lär mig på min nivå,
så att jag skall förstå,
så att jag kan omtolka,
alla bilder jag gjort, jag ser.

”Frälsningen kan inte ses som någonting annat än räddningen undan bilder.”
T-31.V.14:3

Jag tömmer alla mina bilder från allting,
jag befriar dig från alla mina dömanden,
jag befriar dig från alla mina behov,
jag låter ”papperet” vara helt tomt,
jag väntar och ser och lyssnar till vad Gud vill säga,
jag är här endast för att vara sant hjälpsam.

Guds frid
Kram
Agneta