Hej kära vänner!

”Ingenting jag ser betyder någonting, ingenting jag gör betyder någonting”

Så lätt det är att fastna i de små världsliga materiella frågorna och
planerna,
så lätt det är att fastna i ting som ”måste” göras och också göra dem till
sina egna syften.
Jag gör dem och funderar inte över varför,
jag bara följer en ”göralista” som ”måste” följas.
Jag har helt enkelt i mitt högmod glömt
att allt som sker, allt jag ser och gör har ett syfte,
att släppa taget om min kontroll, mitt ego
och att låta mig ledas av den Helige Ande hem till Gud.

När jag tittar på min ”göralista” med andra ögon
så är det som om vissa frågor lyser och riktigt ropar efter att bli
åtgärdade,
medan andra väcker uppror i mitt inre
och andra är helt ointressanta.
I evigheten spelar det ingen roll vad jag gör,
men i tiden har det betydelse för mitt uppvaknande.
Är känslan lycka och glädje och lust så är det en manifestation
av den jag i sanning är.
Är känslan uppror, rädsla i någon form så behöver jag titta på den,
förlåta mina felaktiga tankar, mina dömanden och lämna över till den Helige
Ande.
Medan andra ting kan jag helt enkelt släppa och gå vidare.

Jag ställer mig frågan
”Vad är det till för?”
Svaret är vad det är till för, för mig.

Guds frid
Kram
Agneta