Jag känner i mitt hjärta att jag vill låta mig styras av den Helige Ande

och bara slå upp Kursen och se vad som kommer.

Jag slår upp boken och hamnar på

Textboken kap. 15.VIII ”Den enda verkliga relationen”

Jag slukar orden, de formligen sugs in i mig.

Där står i början att den Helige Ande inte får lämna mig

förrän det heliga ögonblicket har utsträckt sig långt bortom tiden.

Jag känner mig så trygg, så varm och fridfull i mitt hjärta.

Han är alltid med mig i allt.

Han leder mig.

Han är Rösten som talar för Gud

och Han skall använda allting i mitt liv för att föra mig hem till Gud,

allt jag behöver göra är att vara villig att ta ett steg tillbaka

och låta Honom leda mig!!!!!

Jag säger JAAAA till Honom.

Jag behöver inga speciella relationer.

Jag vill i allt och alla se den enda verkliga relationen,

jag vill se Gud i allt och alla.

”Lär bara ut Kärlek för det är vad du är.”

Det är Guds gåva till oss alla.

Vi är alla förenade i Gud genom Jesus Kristus, symbolen för Kärlek.

Och Gud har givit oss den Helige Ande

som skall befria oss från alla galna tankar

om fel, om skuld, om misstag, om problem.

Jag förstår dem inte i alla fall,

jag behöver inte förstå dem,

jag bara lämnar dem till den Helige Ande

och Han skall hjälpa mig,

Han skall ta mig igenom mörkret till ljuset,

till lyckan, glädjen och kärleken.

Jag önskar oss alla Guds Frid

Kram

Agneta