”Förlåtelse är den enda gåva jag ger”

Tiden är min vän.

Jag behöver den för att lära mig att den inte finns,

att allting har ett lyckligt slut.

Jag behöver lära mig att den resa jag gör är redan gjord,

jag är framme vid mitt mål.

Jag behöver inte göra något annat än att förlåta fullständigt.

”Varje ögonblick är en obefläckad födelse,

i vilket Guds Son träder fram ur det förgångna in i nuet.”

T-15.I.8:4

Jag övar detta för min egen del och för andra.

Jag övar i att försöka se allting som pånyttfött hela tiden,

och utan prägel från det förgångna och utan ”förut fattade meningar”.

”Öva dig i att ge detta välsignade ögonblick av frihet

till alla som är förslavade av tiden,

och gör på så sätt tiden till deras vän åt dem.”

T-15.I.13:3