”Himlens stillhet omsluter mitt hjärta idag”

Hur kan jag glömma vem jag är?

Hur kan jag låtsas att jag är någon annan?

Hur kan jag lura mig själv,

till att spela ett oändligt antal roller?

Hur kan jag bete mig som om livet vore en enda stor teater?

När det går upp för mig,

att allting bara är en upprepning av vad som redan varit,

att allt i denna världen, med min kropp som artist,

är en föreställning som redan varit, en repris,

som följer ett manuskript som redan har skrivits.

då faller en sten från mitt hjärta.

Jag kommer ihåg att jag är den jag söker,

jag lämnar alla mina roller,

alla fantasier till den Helige Ande.

Han tar hand om dem och säger till mig:

”du behöver inte göra någonting,

du är hemma i Gud,

du är kärlek, var bara den du är.”