”Min sanna Identitet bor i Dig”

Ingenting jag ser som utesluter eller dömer någonting är sant.
Det är bara ett vittnesbörd om min rädsla,
som jag behöver hjälp med att omvandla till ett vittnesbörd om kärlek.

Det klarar jag inte själv,
men Gud har givit mig den Helige Ande,
som skall omvandla mitt mörker till ljus,
mina felaktiga tankar – som bara är illusioner,
även om jag tror att de är sanna.

Han ser sanningen,
Hans tålamod med mig är oändligt,
Han kommer att bistå mig ända tills jag ser detta själv.

Och jag måste titta på allting som skrämmer mig,
som får mig att döma, som irriterar mig.
Jag måste be den Helige Ande om hjälp med att föra mitt mörker till ljuset,
att se på allting på ett annat sätt,
på ett sätt som berättigar till kärlek i stället för rädsla.

”Vi har betonat varseblivningen, och hittills sagt mycket lite om kunskapen.
Detta beror på att varseblivningen måste klargöras innan du kan veta någonting.”
T-3.III.1:1-2

Guds frid
Kram
Agneta